Individuelle treningsprogram

05.09.2014 13:33

TRENINGSVEILEDNING
De bedrifter som har eget treningsrom kan nå få en profesjonell treningsveileder til å lære de ansatte
riktige teknikker, øvelser og hvordan treningen bør legges opp. Velg hvor ofte og hvor lenge dere
ønsker treningsveilederen til å være tilstede.
 

INDIVIDUELLE TRENINGSPROGRAM
Treningsprogram skreddersydd til hver ansatt ut i fra deres målsetning, forutsetninger og tid tilrådighet.